Pannonica

Bağımsız Eğitim Programları, Etkinlikler, Konser ve Film Programları

Pannonica, kültür ve sanatın hayatımızdaki önemini ve ülkelerin gelişmişlik düzeyini yansıtan gerçek sanatın desteklenmesine inanan kişi ve kurumlar için özel çalışmalar yaratır ve üretir. Bu çerçevede ülkemizin ve bulunduğumuz coğrafyanın modern ve çağdaş yaşam tarzının üretimini destekler ve bu birikimi çalışmalarının merkezine alır.

Bu amaç doğrultusunda, gündemi belirleyen, eğiten, kültür ve sanatı sevdiren, dinamik ve çok sesli ortamıyla toplumun geniş kesimlerine ulaşmayı hedefler.

Pannonica etkinlikleri ve çalışmalarıyla sürekli yenilenen, değişime açık, dinamik bir çekim alanı yaratmayı hedefler. Çağdaş bir anlayışla özel etkinlikler, kurum içi etkinlikler, TV programları, kurum felsefesini ve hikayesini merkezine alan belgeseller, çağdaş eğitim olanaklarını kullanarak eğitim programları oluşturur.